Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

Wydział Rybactwa informuje, że od dnia 25 maja br Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wznawia obsługę interesantów w ograniczonym stopniu. W załączeniu Ogłoszenie o ograniczeniu pracy


                                                                    

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                   
                                                                                                    

  


  

 


 

 

 

                               

 

                       

Nowe zasady wyboru wykonawców

Written by | Published in: Wydarzenia |

 

Wydział Rybactwa informuje, że we wszystkich podpisanych umowach o dofinansowane zawartych po dniu 30 września 2019r.  będą obowiązywały Nowe Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców (w załączniku).


                                                                    

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                   
                                                                                                    

  


  

 


 

 

 

                               

 

                       

Nowa umowa o dofinansowanie

Written by | Published in: Wydarzenia |

 

W dniu 24 lipca br. podpisana została umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Lubuskim reprezentowanym prze Pana Stanisława Tomczyszyna a Powiatowym Centrum Zdrowia w Drezdenku reprezentowanym przez Pana Dariusza Kopke - Prezesa Zarządu. Projekt pt: " Rozwój atrakcyjnie turystycznych miejsc poprzez budowę parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku realizowany jest w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020,  kwota pomocy z umowy to ponad 242 tys. zł.

                                                                    

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                   
                                                                                                    

  


  

 


 

 

 

                               

 

                       

 

Informujemy, że RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” ogłasza nabór Nr 1/2019 wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków: 22 lipca 2019 roku  – 5 sierpnia 2019 roku.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”: ul. Mickiewicza 7,   
 66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 13:30.

III. Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków:

1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:

- limit dostępnych środków: 867 550 zł zł

2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

- limit dostępnych środków: 428 355,00 zł

3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na  rzecz łagodzenia zmiany klimatu:

- limit dostępnych środków: 160 941,00 zł

4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:

- limit dostępnych środków: 897 139,00 zł

5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

        - limit dostępnych środków: 20 258,00 zł         

Ważne: Szczegółowy tekst ogłoszenia wraz ze wskaźnikami do zrealizowania znajduje się w załączniku poniżej "Ogłoszenie o naborze 1.2019".